چیزهایی که درباره Listening آزمون MSRT باید بدانید!

مقدمه

مهارت listening یکی از بخش های مهم در آزمون MSRT است. معمولا تعداد بسیاری از افراد در این مهارت،تسلط کافی ندارند. این مهارت هم مانند سایر بخشهای زبان علاوه بر دانش زبانی، به تکنیک های خاصی نیز،نیازدارد. از آنجایی که برای این قسمت از آزمون منبع مشخصی معرفی نشده است، بسیاری از داوطلبان نسبت به این قسمت،ترس خاصی داشته و اکثر سوالات را به صورت شانسی جواب میدهند. بخش listening فقط یکبار پخش می شود. این بخش به مدت۳۰تا۳۵دقیقه طول میکشد.. یعنی داوطلبین فقط یکبار فرصت شنیدن دارند و بلافاصله بعد از پخش باید به سوالات پاسخ دهند. این بخش شامل ۳۰ سوال میشود.۱۰سوال مکالمه کوتاه(short conversations) و ۱۰ سوال مکالمه بلند(longer conversations) ، ۱۰ سوال سخنرانی علمی(lecture) میباشد

معمولا ۱۰سوال اول بعد از شنیدن یک مکالمه کوتاه بین دونفر،مطرح میشود. سوالی که مطرح میشود درمورد منظور یکی از طرفین از جمله یا عبارت گفته شده،پرسیده میشود.داوطلب بعد از شنیدن مکالمه باید یکی از ۴گزینه دفترچه را انتخاب کند. باید توجه داشته باشید برای پاسخ دادن زمان جداگانه ای به شما داده نمیشود، لذا بعد از شنیدن سوال باید پاسخ را وارد کنید. بعد از آن مکالمه دوم و سپس مکالمه سوم به همین ترتیب پخش خواهد شد.

نکات طلایی برای این بخش:

الف)اکثرا سوال درمورد جمله دومی است که میشنوید.درواقع جمله ای که نفردوم بیان میکند.

ب)معمولا پاسخ به سوالات این قسمت نوعی بازنویسی از آنچه که شنیدید، خواهد بود.لذا در پاسخ ها به دنبال بازنویسی همان ایده با مترادفها باشید.

ج)چون آزمون نمره منفی ندارد،هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.

سوالات Long Conversation:

این بخش شامل چند مکالمه بلند بین دو یا چند نفرخواهد بود و موضوعاتی مثل تحصیل،مطالعه و کتابخوانه و….میباشد.بعد از هرمکالمه تعداد۴تا۶سوال پخش میشود که بعد از هرسوال معمولا۱۲ثانیه زمان برای پاسخ داده میشود.

نکات طلایی برای این بخش:

الف)قبل از اینکه مکالمه پخش شود،به سوالات و گزینه ها نگاهی بیندازید.

ب)زمانی که مکالمه شروع میشود به ابتدای مکالمه توجه خاصی کنید زیرا معمولا ایده اصلی بیان میشود.

ج) چون مکالمه طولانی است،ضمن گوش دادن،نوت برداری داشته باشید.البته برای این کار باید تمرین زیادی انجام دهید.

 

سوالات Lecture/Talk:

در این بخش یک یا چند سخنرانی علمی ارائه میشود. داوطلب بعد از پخش،سوالات را یکی یکی میشنود و چندثانیه زمان داده میشود تا پاسخ را در پاسخنامه وارد کند.به طور معمول بعد از هر سخنرانی ۴تا۶سوال وجود دارد.

نکات طلایی برای این بخش:

الف)نوت برداری فراموش نشود.

ب)همزمان با پخش سوالات،چون سوالات به ترتیبی که در متن آمده، ارائه میشود،همزمان با گوش دادن میتونان به گزینه ها نگاه کرد و گزینه درست را انتخاب کرد.

دلایل دشواری پیچیدگی مهارت LISTENING چیست؟

الف)تفاوت کلمات و اصطلاحات SPOKEN ENGLISHبا منابع استاندارد زبان انگلیسی

ب) تلفظ کلمات و ادغامهایی که در گفتار انگلیسی صورت میگیرد.

ج)موضوعات و موقعیتهایی که مطرح میشود،برای شما آشنا نیست

چگونه براین دشواری ها پیروز شویم؟

الف)تمرین LISTENINGبه صورت تعاملی: یکی از بهترین روشها برای تقویت مهارت LISTENINGاست. این تمرین به اینگونه است که این مهارت را ضمن مکالمه با فردی دیگر به زبان انگلیسی تقویت کنیم. با اینگونه تمرین،ضمن اینکه بادقت بیشتر به گفتارها گوش میدهیدفدر لحظه فکر خواهید کرد که چه پاسخی دهید.

ب)همیشه به یک منبع یا موضوع و سبک و لهجه خاص اکتفا نکنید.

ج)هنگام تماشای فیلم های انگلیسی زبان،از زیرنویس انگلیسی استفاده کنید.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.