شروع دوره ترمیک انگلیسی حضوری

تاریخ برگزاری:  روزهای یکشنبه، سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

شروع دوره: سه شنبه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.