شروع ثبت نام دوره های کودکان و نوجوانان

گروه کودکان:

روزهای برگزاری: روزهای دوشنبه, چهارشنبه

 ساعت برگزاری:  ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵

شروع دوره: دوشنبه ۱۲ مهر

گروه سنی ۷ الی ۱۲ سال


گروه نوجوانان:

روزهای برگزاری: روزهای شنبه, دوشنبه

 ساعت برگزاری:  ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵

شروع دوره: شنبه ۱۷ مهر

گروه سنی ۱۲ الی ۱۸ سال می باشد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.