چیزهایی که درباره Grammar آزمون MSRT باید بدانید!

مقدمه

سوالات بخش گرامر شامل دو بخش: الف)ساختارهای گرامری. ب) تشخیص خطای گرامری، می‌شود. هر کدام از این دو بخش ۱۵سوال دارد که در مجموع ۳۰ سوال در بخش گرامر به داوطلبین ارائه می‌شود. در قسمت تشخیص خطای گرامری داوطلب باید گزینه اشتباه را علامت بزند که داوطلب در این بخش، ۲۰ دقیقه زمان دارد.

الف) سوالات ساختارهای گرامری:structure

سوالات این بخش شامل جملات تستی ناقصی است که داوطلب باید جمله‌ای که مناسبترین پاسخ است را، انتخاب نماید. در این بخش هدف بررسی دانش ساختاری انگلیسی زبان آموز است.

هنگام پاسخگویی به این بخش به چند نکته توجه کنید:

۱- قبل از انتخاب گزینه جمله را تا انتها مطالعه کنید تا متوجه شوید چه قسمتهایی از جمله حذف شده است.بدین ترتیب متوجه میشود جمله چه چیزی را کم دارد، فعلی ، فاعل و ….
۲- برای اینکه زبان‌آموز به راحتی نتواند پاسخ را پیدا کند، همه گزینه‌ها به تنهایی درست هستند. لذا باید دقت کنید گزینه‌ای انتخاب کنید که جمله را کامل کند.
۳- مدیریت زمان داشته باشید. اگر جواب یک سوال را نمی‌دانید به سراغ سوال بعدی بروید. اگر در انتهای آزمون زمان اضافی داشتید برگردید و به سوالات نزده خود دقت کنید. از آنجایی که در MSRT نمره منفی وجود ندارد، لذا پیشنهاد می‌کنیم تمام سوالات را پاسخ دهید.

ب)سوالات خطای گرامری:written expression

در این قسمت، جملاتی به داوطلب داده میشود که زیر بعضی از قسمتهای آن خط کشیده شده است و زبان آموز باید گزینهای که از نظر گرامری نادرست است را مشخص کند.

هنگام پاسخگویی به این بخش به چند نکته توجه کنید:

۱- یکی از آسانترین و موثرترین راه‌ها برای پاسخگویی به این بخش، مطالعه‌ی تمام گزینه‌هاست و گزینه‌ای که به لحاظ گرامری غلط است را انتخاب نمائید.
۲- تمام گزینه‌ها را در جای خالی قرار دهید و تلاش کنید جمله‌ای که همخوانی با ادامه جمله ندارد را انتخاب کنید.

برای تسلط بیشتر در گرامر آزمونMSRT بر روی مطالب زیر دقت و مطالعه داشته باشید:

ضمایر
اسمامی
انواع زمان‌ها
حروف ربط
ADVERB CLAUSE
فعل
ADJECTIVE CLAUSE
NOUN CLAUSE

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.