شروع دوره B2 آلمانی

شروع دوره B2 آلمانی به همراه آمادگی آزمون TsetDaf(B2, C1, C2) , Test Deutsch als , Fremdsprache

روزهای برگزاری: شنبه ، سه شنبه

ساعت برگزاری:  ۱۹:۳۰

شروع دوره:  شنبه ۴ دی ۱۴۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.