شروع دوره ترمیک انگلیسی

روزهای برگزاری: یکشنبه، سه شنبه

ساعت برگزاری: ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

شروع دوره: یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۲۰:۰۰ 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.