شروع دوره ترمیک انگلیسی کودکان مناسب گروهای سنی ۴ الی ۷ سال

گروه اول:

روزهای برگزاری:  یکشنبه، سه شنبه، ساعت ۱۶

شروع دوره: سه شنبه ۱۱ آبان

گروه دوم:

روزهای برگزاری:  دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۶

شروع دوره: چهارشنبه ۱۲ آبان

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.