تبریک سال نو – ۱۳۹۸

تبریک سال 1398

سال نو گذشت بر یاران کهن مژده دهید

که بهار آمد و گل آمد و عید

نو بهار است و بآئین کهن می باید

خدمت دوست شد و دست ارادت بوسید.

 

                                                                        سال نو بر همگان شیرین و پر میمنت باد

                                                                                                                    “گویش”

                                                                                                               

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.