گویش نماینده مجله Teenager در قزوینگویش نماینده مجله Teenager در قزوین

آموزشگاه گویش سالها نماینده مجله انگلیسی Teenager در استان قزوین می باشد . زبان آموزان مایل به دریافت اشتراک یا شماره هایی از این مجله پر طرفدار می توانند ، از طریق آموزشگاه اقدام نمایند .

مجله  Teenager همراه با CD ارائه خواهد شد .

ارتباط با ما

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.