برنامه آموزشی کلاسهای زبان و جلسات معارفه آموزشگاه زبان گویش قزوین

معارفه آذر ماه سال ۱۳۹۹ در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زبان تاریخ ساعت
انگلیسی ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۸:۳۰
فشرده آلمانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۸:۴۵
معارفه مکالمه انگلیسی از روی سریال Frends ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۸:۳۰
فرانسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۸:۳۰
ترکی استانبولی ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰

معارفه آذر ماه سال ۱۳۹۹ در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زبان تاریخ ساعت
آلمانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۹:۰۰

معارفه آبان ماه سال ۱۳۹۹ در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زبان تاریخ ساعت
ترکی استانبولی ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۹:۰۰
انگلیسی ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۹:۰۰
فرانسه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۹:۰۰

 

معارفه شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زبان تاریخ ساعت
ترکی استانبولی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۹:۰۰
فرانسه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۹:۰۰
انگلیسی
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۹:۰۰
آلمانی
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۹:۰۰

 

معارفه مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زبان تاریخ ساعت
ترکی استانبولی ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۰:۰۰
ایتالیایی ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۰:۰۰

شروع کلاس های انگلیسی بزرگسالان

زبان تاریخ ساعت
کلاس فشرده(طلایی) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۰
کلاس نیمه فشرده (نقره ای) ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۰:۰۰
کلاس ترمیک (برنز) ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۰:۰۰

معارفه تیر ماه سال ۱۳۹۹

زبان تاریخ ساعت
معارفه  انگلیسی ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۰:۰۰
معارفه کره ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۸:۳۰
معارفه فرانسه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۸:۳۰
مشاوره و معارفه برای گروه سنی ۱۴-۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۵
معارفه برای گروه سنی ۰۴ الی۰۷ سال ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۷:۱۵

 

تشکیل کلاسهای زبان

زبان استاد تاریخ ساعت
جلسه اول فشرده آلمانی استاد خانم خون جوش ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
جلسه اول ترکی استانبولی استاد خانم جبار زاده ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰۸:۰۰-۰۹:۳۰
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.