چگونه زبان دیگری را راحتتر یاد بگیریم؟

بدون تلاش انتظار معجزه نداشته باشید.

چگونه زبان دیگری را راحتتر یاد بگیریم

 

  • تعیین هدف- تمرین مستمر و برنامه ریزی شده
  • از تمرینات تکراری دست بردارید، با زبان مورد نظرتان ببینید، گوش کنید، بخوانید، بنویسید و صحبت کنید. نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کنید و درصدد رفع آن برآئید.
  • زمینه های لذت بخش مانند موسیقی، فیلم و ادبیات زبان مورد نظر را برای تمرین زبان خود انتخاب کنید.
  • رادیو آن زبان را گوش کنید.
  • کارهای روزمره را به آن زبان انجام دهید، زبان تلفن خود را به آن زبان تغییر دهید.
  • حرف بزنید و از اشتباه نترسید خجالت نکشید با افراد بومی آن زبان ارتباط برقرار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.