فشرده زبان انگلیسی در قزوین

Touchstone 3 & 4 معادل سطح A2 , B1 انگلیسی مناسب گروه سنی ۱۸ سال به بالا

روزهای برگزاری روزهای پنج شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

شروع : پنج شنبه ۱۸ خرداد

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.