فرانسه در قزوین

عنوان دوره : دوره ترمیک فرانسه

شروع دوره:  ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

روزهای تشکیل دوره ترمیک فرانسه : روزهای دوشنبه، چهارشنبه ها

ساعت برگزاری دوره:  ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.