شروع دوره ترمیک آلمانی در قزوین

شروع ترم : پنج شنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۸:۳۰

روزهای برگزاری:

سه شنبه ها:  ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

پنج شنبه ها: ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.