آموزش زبان انگلیسی به کودکان ۷ الی ۱۲ سال

آموزش زبان انگلیسی به کودکان در دو گروه انجام میشود گروه اول یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۳۰ و گروه دوم یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۳۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.