برگزاری دوره فشرده زبان آلمانی فقط  در ۳ ماه

شروع دوره فشرده آلمانی: یکشنبه ۴ دی ماه

روزهای برگزاری دوره:  شنبه ها، یکشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها

ساعت برگزاری دوره آلمانی:  ۲۱:۳۰ – ۲۰:۰۰

آموزش زبان آلمانی بصورت فشرده در 3 ماه

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.