دوره فشرده زبان آلمانی در گویش قزوین

شروع دوره فشرده زبان آلمانی در گویش در گویش قزوین در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸ شروع دوره ۲۲ خرداد

فشرده زبان آلمانی در قزوین

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.