شروع دوره فشرده آلمانی در آموزشگاه زبان گویش قزوین

زمان برگزاری: روزه هاش شنبه، چهارشنبه  ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰

شروع دوره: شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.