دوره ترمیک زبان انگلیسی

شروع دوره: شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱

روزهای تشکیل کلاس: روزهای شنبه هاو چهار شنبه ها

ساعت های تشکیل کلاس: ۱۳:۵۰- ۱۷:۰۰

ترمیک دوره زبان انگلیسی گویش قزوین

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.