دوره ترمیک آلمانی در آموزشگاه زبان های خارجی گویش قزوین

شروع دوره: دوشنبه ۱۱ شهریور ماه، ساعت ۱۷:۰۰

روزه های برگزاری: دوشنبه های و چهارشنبه ها، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.