دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی

شروع دوره:  تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی  اول مهر ماه

روزهای برگزاری: یکشنبه، سه شنبه

این دوره شامل:

  • راه های ایجاد انگیزه و نشاط در کلاس
  • نحوه تدریس مهارت های فرعی زبان
  • نحوه تدریس مهارت های اصلی زبان
  • نحوه نگارش
  • طرح درس
  • مدیریت کلاس درس
  • نحوه تصحیح اشتباهات زبان آموزان
  • نحوه برخورد با زبان آموزان ناآرام
  • فناوری در کلاس و …
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.