فیلم آموزش زبان انگلیسی توسط استاد فرمانی

سعی کنیم به جای عبارت “I’m fine” از معادل های بهتر و هیجان انگیز تری استفاده کنیم تا هم زبانمون پیشرفت کنه و هم جملات زیباتری بتونیم بسازیم.