فیلم آموزشی در مورد تفاوت صفت های قاعده دار

توی این ویدیو باهم یاد میگیریم که در چه مواقعی از صفت های  ing و ed  استفاده کنیم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.