ترکی استانبولی

عنوان دوره : دوره ترکی استانبولی

شروع دوره: ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

روزهای تشکیل دوره ترکی استانبولی : روزهای شنبه، دوشنبه ها

ساعت برگزاری دوره: ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.