برگزاری زبان انگلیسی ترمیک

شروع دوره : ۳ دی ماه

روزهای برگزاری : شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰

learning english

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.