برنامه کلاسهای مهرماه آموزشگاه گویش ۱۴۰۱

 

نام مدرس نام دوره روز ساعت تاریخ شروع
آقای دلیران Touch Stgone 1a ۲شنبه، ۴ شنبه ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰ ۱۴۰۱۰/۰۷/۱۸
آقای شمیرانی Men Schen A1.1 ۲ شنبه، ۵ شنبه ۱۷-۱۸:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
خانم رمضانخانی فشرده آلمانی ۱ شنبه، ۳ شنبه ۱۸:۳۰-۲۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
خانم پیشرویان نیمه فشرده V.P ۱ شنبه، ۳ شنبه ۱۸:۳۰-۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
خانم حسنی ترم ۱ فرانسه روزهای زوج ۲۰:۰۰-۲۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
خانم قدسی LitHe. Pocket ۱ شنبه، ۳ شنبه ۱۶-۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
خانم فرهمند ترم ۱ ترکی استانبولی ۲شنبه، ۴ شنبه ۱۷-۱۸:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
خانم افشار Hip Starter ۲ شنبه، ۵ شنبه ۱۷:۱۵-۱۸:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
خانم گل رو Teen 2 Teen شنبه، ۴ شنبه ۱۸:۳۰-۱۹:۴۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
آقای خلفی فشرده B2 ۱ شنبه، ۵ شنبه ۱۷-۲۰
خانم چوپانا T.T.C ۵ شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
خانم چوپانا فشرده انگلیسی شنبه، ۲ شنبه، چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۸:۳۰ اواسط آبان

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.