اسامی برندگان آزمون های آموزشگاه زبان گویش قزوین در سال ۹۹

اسامی برندگان آزمون شماره یک سال ۱۳۹۹ بشرح ذیل می باشد

نام نام خانوادگی امتیاز
مهدی کوهستانی ۱۰۰
صدف رحیمی ۱۰۰
علی احمدی ۱۰۰
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.