با توجه به شروع مجدد دوره کلاس فشرده انگلیسی IELTS آموزشگاه گویش قزوین، لیست موسسات مجاز برگزاری آزمون آیلتس که در سایت سازمان سنجش معرفی شده ، در جدول اول نوشته شده و زمان برگزاری آزمونهای برخی موسسات در جداول بعدی آورده شده است .

لذا از علاقمندانی که قصد  شرکت در آزمون بین المللی آیلتس را دارنند، دعوت می شود برای ثبت نام ، رزرو ،درصورت لزوم تعیین سطح و مشاوره با اساتید مجرب و کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرند.

ارتباط با ما

 

مراکز مجاز آزمون آیلتس
آیلتس تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش
موسسه فرهنگی هنری ایرسافام
کالج زبان ماهان
موسسه شکوه سمنان
موسسه شکوه تهران
موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین

 

زمان برگزاری آزمون به وسیله ی ایرسافام :

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه رزرو
IELTS Academic
Jan 20, 2018
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Jan 20, 2018
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic Jan 20, 2018 ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Jan 20, 2018
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Jan 20, 2018
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Jan 20, 2018
ISFAHAN ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 1, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 1, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 1, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 1, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 1, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 1, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 3, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 10, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 10, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 10, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 10, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 10, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Feb 10, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Feb 24, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 3, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 3, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 3, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS General
Mar 3, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS General
Mar 3, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS General
Mar 3, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 10, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 10, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 10, 2018
SARI
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 15, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 7, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 7, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 7, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 7, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 7, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰
رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 7, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 14, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 21, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 21, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 21, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 21, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 21, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS General
Apr 21, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون
IELTS Academic
Apr 26, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو این آزمون

 

زمان برگزاری آزمون به وسیله ی عصر دین و دانش

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه رزرو
IELTS Academic Jan 20, 2018 TEHRAN ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Jan 20, 2018 MASHHAD ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Jan 20, 2018 ISFAHAN ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Jan 20, 2018 TEHRAN ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Jan 20, 2018 MASHHAD ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Jan 20, 2018 ISFAHAN ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 1, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 1, 2018 TABRIZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 1, 2018 AHVAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 1, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 1, 2018 TABRIZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 1, 2018 AHVAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 3, 2018 SHIRAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 10, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 10, 2018 MASHHAD ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 10, 2018 ISFAHAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 10, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 10, 2018 MASHHAD ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Feb 10, 2018 ISFAHAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Feb 24, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 3, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic
Mar 3, 2018
MASHHAD ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 3, 2018 SHIRAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Mar 3, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Mar 3, 2018 MASHHAD ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Mar 3, 2018 SHIRAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 10, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 10, 2018 ISFAHAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 10, 2018 SARI ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Mar 15, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 7, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 7, 2018 SHIRAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 7, 2018 AHVAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 7, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 7, 2018 SHIRAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 7, 2018 AHVAZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 14, 2018 MASHHAD ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 21, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 21, 2018 ISFAHAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 21, 2018 TABRIZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 21, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 21, 2018 ISFAHAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS General Apr 21, 2018 TABRIZ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
IELTS Academic Apr 26, 2018 TEHRAN ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو این آزمون
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.