جلسه معارفه دوره های آموزشگاه گویش

 نام دوره  تاریخ برگزاری
دوره نقره ای (انگلیسی) ۱۳۹۷/۴/۴   ساعت ۱۹  (برگزار شد)
دوره آلمانی ۱۳۹۷/۴/۴   ساعت ۲۰  (برگزار شد)
دوره فرانسه ۱۳۹۷/۴/۵   ساعت ۱۹  (برگزار شد)
دوره ترکی استانبولی ۱۳۹۷/۴/۵   ساعت ۲۰  (برگزار شد)
دوره کره ای * ۱۳۹۷/۴/۱۹   ساعت ۱۷
دوره چینی * ۱۳۹۷/۴/۲۵   ساعت ۱۷
  دوره روسی ۱۳۹۷/۴/۹   ساعت ۲۰
 دوره فشرده انگلیسی ۱۳۹۷/۴/۱۲   ساعت ۲۰

 

* آخرین بروزرسانی : ۵/تیر/۱۳۹۷