نقشه راه یادگیری زبان آلمانی

کلاس های ترمیک آلمانی
معمولا هر یک ماه یکبار شروع می شوند و طول هرترم ۲۴ جلسه در سه ماه می باشد.
در کلاس های ترمیک طی ۶ ترم ۳ ماهه ( مجموعا یک سال و نیم ) سطح B1 را به انتها می رسانید.
ترم اول A1.1 سه ماه
ترم دوم A1.2 سه ماه
ترم سوم A2.1 سه ماه
ترم چهارم A2.2 سه ماه
ترم پنجم B1.1 سه ماه
ترم ششم B1.2 سه ماه

 •  شهریه هر ترم ۷۷۷ هزار تومان بوده و کل مبلغ تا اولین جلسه ترم تسویه میگردد.
 •  میانگین تعداد زبان آموزان هرکلاس ۱۵ نفر می باشد.
 •  ساعت برگزاری کلاس معمولا در بازه ساعات ۱۶ الی ۲۲ بوده و در قالب هفته ای ۲ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای برگزار می شوند.
 •  کتاب دوره در حال حاضر کتابهای Menschen هستند.

 

کلاس های فشرده آلمانی
معمولا هر یک ماه، یکبار شروع میشوند و در طی ۸ ماه متوالی از ابتدای A1 به انتهای سطح B1 می رسید.

 •  شهریه دوره ۵۹۲۰۰۰۰ تومان میباشد که پیش پرداخت مبلغ ۱۹۳۰۰۰۰ تومان بوده و ما بقی طی سه قسط ۱۳۳۰۰۰۰ تومانی در طی ۳ ماه آینده تسویه می گردد.
 •  میانگین تعداد زبان آموزان هر کلاس ۱۴ الی ۱۸ نفر می باشد.
 •  ساعت برگزاری کلاس معمولا در بازه ساعات ۱۶ الی ۲۲ بوده و در قالب هفته ای ۲ جلسه ۳ ساعته برگزار می شوند.
 •  کتاب دوره بر اساس سلیقه استاد کتاب Menschen و یا Starten Wir خواهد بود.

کلاس خصوصی آلمانی
برای سطح A1 میانگین ۲۵ جلسه هر جلسه ۱۶۰ هزار تومان
برای سطح A2 میانگین ۳۰ جلسه هر جلسه ۱۸۰ هزار تومان
برای سطح B1 میانگین ۳۵ جلسه هر جلسه ۲۲۰ هزار تومان

 •  به ازای هر نفر اضافه، مبلغ ۵۰ هزار تومان به مبلغ فوق اضافه میشود.
 •  کلاس ها هر ۱۰ جلسه یکبار تسویه میگردند و تایم هر جلسه ۹۰ دقیقه میباشد.
 •  استعداد، پشتکار و ساعات مطالعه شما در کم و زیاد شدن تعداد جلسات فوق تاثیرگذار است.
 •  روز و ساعت تشکیل کلاس و تعداد جلسات در هفته با هماهنگی مشترک استاد و زبان آموز تعیین میگردد.